Kviečiame teikti paraiškas savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkursui

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui 2018 m.Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-187.2018 m. konkursui priimami šių sričių ir programų projektai:

Sričių projektai:

Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas;

Scenos menai: muzika, teatras, šokis, cirkas ir kt;

Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra;

Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida;

Jūrinė kultūra ir edukacija;

Bendruomeniškumą skatinantys projektai;

Kultūros edukacija;

Menininkų rezidencijos.

Programų projektai:

Teatrinio meno sklaida;

Muzikinių programų rėmimas;

Klaipėdoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai;

Jūrinių tradicijų puoselėjimas ir sklaida.

Srities projektas– laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

Programos projektas– trejų metų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – teikti sistemingas paslaugas arba sukurti ilgalaikį kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ PROJEKTŲ PRIORITETŲ SĄRAŠAS

Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos paraiškų formos bus paskelbtos ne vėliau kaip iki š. m. spalio 23 dienos.

Paraiškas konkursams teikti gali:Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais).

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas, adresas. Paraiškų siuntimo adresas: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui (512 kab.) Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena). Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos priimamos iki š. m. lapkričio 20 dienos.

Kilus klausimams dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas, tel. 8 (46) 39 61 71, el. paštas – narunas.lendraitis@klaipeda.lt;Kristina Skiotytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (46) 39 61 73, el. paštas – kristina.skiotyte@klaipeda.lt.

PRIDEDAMA:Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarka.

Klaipėdos miesto savivladybės administracijos direktoriaus2017 m. spalio 19 d. įsakymasNr. AD1-2601 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ar meno sričių ir programų finansavimo sąlygų aprašų ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš daliesfinansuojamų sričių projektų prioritetų sąrašo tvirtinimo"

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ „VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARPDISCIPLININIS MENAS) IR DIZAINAS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ „SCENOS MENAI IR MUZIKA (TEATRAS, LĖLIŲ TEATRAS, OPERA, MUZIKINIS TEATRAS, ŠOKIS, CIRKAS)“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „ISTORINĖ ATMINTIS, PAVELDAS, ETNINĖ KULTŪRA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES „KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA, KINO MENO SKLAIDA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „JŪRINĖ KULTŪRA IR EDUKACIJA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTYS PROJEKTAI“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „KULTŪROS EDUKACIJA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „MENININKŲ REZIDENCIJOS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TEATRINIO MENO SKLAIDA“ SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „MUZIKINIŲ PROGRAMŲ RĖMIMAS“ SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „KLAIPĖDOJE RENGIAMI TĘSTINIAI TARPTAUTINIAI MENO RENGINIAI“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „JŪRINIŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

kitos naujienos.

Atsiliepimai ir komentarai

Parašyti atsiliepimą
Parašyti komentarą

Atsiliepimas - tai žmonių nuomonė ar įvertinimas su pagrįsta argumentacija dėl palikto atsiliepimo. Pagrindinis principas - «aplankei - parašyk». Jūsų atsiliepimas daugeliui padės priimti teisingą sprendimą. Jei dar neteko naudotis įmonės paslaugomis ar prekėmis ir negalite jos vertinti, rašykite komentarą, o ne atsiliepimą.

Neleidžiama: necenzūrinių žodžių, grasinimų ar įžeidimų naudojimas; tiesioginis palyginimas su kitomis konkuruojančiomis bendrovėmis; nuorodų į trečiųjų šalių interneto šaltinius; reklama ir savireklama, bendrovės veiklos ataskaitos.

Įveskite el. paštą:
Jūsų paštas nebus matomas svetainėje
arba Užsiregistruokite , kad parašytumėte atsiliepimą
Atsiliepimas:
Įkelti nuotrauką:
Pasirinkti

Komentarai skirti bendrauti ir aptarti įmonės ar renginio ypatybes, taip pat išsiaiškinti įdomius klausimus apie tai.