Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal programą „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame bendruomenines ir kitas nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas 2017 metams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Klaipėdos miesto savivaldybėje.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtinu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-181 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Programos tikslas– skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Teritorijos,kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimąAprašo nustatyta tvarka yra Klaipėdos miesto rinkimų apygardos: Baltijos, Marių, Danės ir Pajūrio.

Paraiškų teikėjai:Baltijos, Marių, Danės ir Pajūrio teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Projekto paraiškaturi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš teritorijų Baltijos, Marių, Danės ar Pajūrio, orientuota į tos teritorijos bendruomenių viešų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant projekto paraišką, pareiškėjas turi nurodyti, kurioje Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas. Įgyvendinant priemonę, finansavimas numatomas skirti Baltijos, Marių, Danės ir Pajūrio teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Projektų vykdytinos ir finansuotinos veiklos sritys patvirtintosBaltijos–Marių ir Danės–Pajūrioišplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais /lit/Seniunaiciu-sueigu-protokolai/3971 :

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;
 • vaikų ir jaunimo užimtumas;
 • kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 • sporto ir sveikatinimo veikla;
 • bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Paraiškų rengimas.Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje Aprašu ir teikiamos tik pagal patvirtintą formą (pridedamas Aprašo sprendimas , Aprašas , Paraiškos forma , Paraiškų teikimo tvarka ).Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau negu vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, vedantysis projekto partneris. Galimų teikti vienai organizacijai paraiškų skaičius nustatytas Baltijos–Marių ir Danės–Pajūrioišplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais /lit/Seniunaiciu-sueigu-protokolai/3971 . Vienam projektui pildoma viena paraiškos forma.

Organizacija privalo pateikti:

Organizacijos kartu su projekto paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • tinkamai patvirtintą organizacijos steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją;
 • registracijos pažymėjimo kopiją;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtiną jo kopiją;
 • bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas su partneriais) kopijas;
 • komercinius pasiūlymus (ne mažiau kaip 3), (nustatytus Baltijos–Marių ir Danės–Pajūrioišplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais /lit/Seniunaiciu-sueigu-protokolai/3971 ;
 • organizacijos narių sąrašą;
 • projekto vadovo gyvenimo aprašymą, pagal visoje Europoje galiojančią formą (Europass), (Baltijos–Marių išplėstinės seniūnaičių sueigos nutarimu /lit/Seniunaiciu-sueigu-protokolai/3971 );
 • Paraišką ir paraiškos priedus pasirašo pareiškėjo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas organizacijos vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas).

Paraiškų teikimo būdas ir terminas– paraiškos su papildomais dokumentais teikiamos:

1. Paraiška su priedais popierine forma turi būti:

1.1. tinkamai atspausdinta ir pasirašyta (paraiškos forma ir priedai turi būti pasirašyti Organizacijos atsakingų arba jų įgaliotų asmenų, kurie nurodyti formose, ir patvirtinti Organizacijos anspaudu (jei Organizacija privalo turėti antspaudą);

1.2. tinkamai patvirtintos pridedamų dokumentų kopijos (privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų);

1.3. kartu pateikta ir elektroninėje laikmenoje, su laikmenoje pridėtomis elektroninėmis dokumentų versijomis, skenuotomis originalo spalvapdfformatu arba vietoje laikmenos siųsti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt, nurodant paraiškos teikėjo ir konkurso pavadinimą;

1.4. lapai susegti ir sunumeruoti eilės tvarka, sudėti į vieną voką, ant jo užrašyta paraiškos teikėjo ir konkurso pavadinimai bei užantspauduoti (jei paraiškos teikėjas turi antspaudą).

2. Paraiška su priedais elektronine forma teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. v-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos pateikiamos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui, adresu: Liepų g. 11, 116 kab., Klaipėda. Vokas turi būti užklijuotas ir antspauduotas organizacijos antspaudu (jei organizacija privalo turėti antspaudą). Paraiškų priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Paraiškų atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Paraiškų teikimo terminasKlaipėdos miesto savivaldybės administracijainuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 27 d. 17.00 val. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Papildoma informacija teikiama Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų g. 11, 408 kab.), tel. 8 46 39 60 34, el. p. renata.razgiene@klaipeda.lt.

kitos naujienos.

Atsiliepimai ir komentarai

Parašyti atsiliepimą
Parašyti komentarą

Atsiliepimas - tai žmonių nuomonė ar įvertinimas su pagrįsta argumentacija dėl palikto atsiliepimo. Pagrindinis principas - «aplankei - parašyk». Jūsų atsiliepimas daugeliui padės priimti teisingą sprendimą. Jei dar neteko naudotis įmonės paslaugomis ar prekėmis ir negalite jos vertinti, rašykite komentarą, o ne atsiliepimą.

Neleidžiama: necenzūrinių žodžių, grasinimų ar įžeidimų naudojimas; tiesioginis palyginimas su kitomis konkuruojančiomis bendrovėmis; nuorodų į trečiųjų šalių interneto šaltinius; reklama ir savireklama, bendrovės veiklos ataskaitos.

Įveskite el. paštą:
Jūsų paštas nebus matomas svetainėje
arba Užsiregistruokite , kad parašytumėte atsiliepimą
Atsiliepimas:
Įkelti nuotrauką:
Pasirinkti

Komentarai skirti bendrauti ir aptarti įmonės ar renginio ypatybes, taip pat išsiaiškinti įdomius klausimus apie tai.